Grønn Mat AS
En gründerbedrift med hovedfokus på FNs bærekraftsmål 12; Ansvarlig forbruk og produksjon.

Gjennom konseptet og merkevaren MER ENN utvikler og produserer vi bakst av grønnsaker, frukt, bær og andre overskuddsprodukter som ellers ville blitt matsvinn.
God og sunn mat av grønnsaker som er veiet og funnet for lett. Eller for tung. Eller for rar. Vi lager digg mat av grønnsaker som ellers hadde blitt kastet.  

Vårt mål er å redde så mye grønnsaker, frukt, bær og andre overskuddsprodukter som mulig! Vi vil gjøre en forskjell!

Produktene kan kategoriseres som vegansk og porteføljen er i kontinuerlig utvikling, også med hensyn til sesongbaserte produkter som ellers ville blitt matsvinn.

Bakeriet er lokalisert i Bergen og matsvinnet vi ønsker å redusere er utelukkende fra norsk landbruk.

 

 

 (english version)

Grønn Mat AS

We are a startup with our main focus on the UN’s goal number 12 for sustainable development; responsible consumption and production.

Through our concept and brand «MORE THAN» we are developing and producing baked goods from fruit, berries and other surplus produce that otherwise would have become waste.

Tasteful and healthy food based on vegetables that have been weighed and found too light. Or too heavy. Or to odd.  We prepare cool and tasty food of vegetables that otherwise would have been discarded.

Our goal is to save as much vegetables, fruit, berries and other surplus produce as possible!  We aim to make a difference!

Our products qualify as vegan, and our product line is in continous development, also in regards to seasonal produce that otherwise would become waste.

Our bakery is localized in Bergen, and we focus solely on reducing waste from Norwegian farming.